Czy i kiedy mogę nie odebrać lokalu od developera?

Nowe osiedla developerskie wyrastają jak grzyby po deszczu. Presja czasu często może doprowadzić do odchyleń oraz widocznych wad lokalu, które muszą zostać ujęte w protokole. Jakie prawo w takim przypadku ma przyszły właściciel mieszkania? Czy może odmówić odbioru lokalu?

Czy muszę odebrać lokal od developera – Co stanowi prawo?

Przed 2012 r. kwestia odbioru mieszkania developerskiego budziła mnóstwo wątpliwości. Często kończyło się to sporami pomiędzy inwestorem a klientem i sprawa trafiała do sądu. Jednak od kwietnia 2012 w ramach ustawy deweloperskiej rząd uregulował kwestie sporne i ujednolicił prawo. Przyznaje ona ważne uprawnienia klientowi firmy developerskiej.

Odbiór mieszkania od developera jest czynnością obowiązkową. Bez względu na jej skutek, wizytacja w lokalu musi się odbyć po formalnym zakończeniu budowy, a całość należy podsumować w protokole odbiorczym. Podczas wizytacji specjalista od odbiorów technicznych sprawdza wszystkie niezbędne parametry, wymiary, materiały, o których mowa jest w umowie deweloperskiej. Może również posłużyć się odpowiednim sprzętem do pomiarów – na przykład sprawdzić wilgotność ścian i posadzki. Ma do tego prawo. Jeśli stwierdzi ewentualne wady, należy je udokumentować. Można również posłużyć się zdjęciami. Deweloper w ciągu dwóch tygodni musi się ustosunkować do pisma. Uznaje wady lub uzasadnia decyzję odmowną. Prawo daje inwestorowi 30 dni na naprawę usterek, termin może zostać wydłużony, jeśli prace nie mogą zostać wykonane w terminie krótszym niż 30 dni. Nabywca otrzymuje wtedy stosowne pismo.

Jakie wady pozwalają nabywcy odstąpić od podpisania protokołu?

Jedną z poważniejszych wad jest odchylenie lokalu lub domu o więcej niż 2% – 3% od wartości zadeklarowanej przez developera. Inny układ pomieszczeń, brak okna, czy też balkonu oraz materiały użyte inne niż przewidziane w umowie deweloperskiej dają prawo nabywcy do odstąpienia od podpisania protokołu. Jeśli wady są tak znaczne, że developer nie jest w stanie ich usunąć, sytuacja skutkuje rozwiązaniem umowy deweloperskiej. W innym przypadku, kiedy wady są możliwe do usunięcia jak np. brak kąta prostego, krzywe ściany, brak instalacji, która przewidziana była w projekcie, protokół należy podpisać, jednak należy zaznaczyć wady, które developer ma usunąć. Daje to również podstawę do obniżenia ceny za lokum lub do dochodzenia swoich praw w sądzie, jeśli inwestor nie zgadza się z uwagami.

Podsumowanie: możesz nie odebrać mieszkania od developera!

Należy pamiętać, ze podpisując protokół, w którym są wyszczególnione usterki, nabywca ma prawo do żądania usunięcia wad lub do obniżenia ceny. Istnieje bowiem prawo rękojmi, które skutecznie staje po stronie nabywcy.

Chcesz uniknąć nieprzyjemności, niepotrzebnego stresu lub problemów z Twoim nowym lokum? Koniecznie skontaktuj się ze mną – chętnie pomogę Ci w profesjonalnym odbiorze domu lub mieszkania!

 Wszystkie prawa zastrzeżone: OdbioryMieszkan.eu.

O autorze

https://www.odbiorymieszkan.eu/ | Więcej porad

Jako technik budowlany, od ponad 45 lat jestem związany ze sztuką budownictwa mieszkalnego oraz użytkowego dla Miasta Warszawy i nie tylko.
Swoje doświadczenie czerpię zarówno z ukończonych szkół jak i wieloletniej, bezcennej praktyki.
O budownictwie wiem wszystko, dlatego jeśli chcesz być spokojny o profesjonalny, rzetelny i na prawdę szczegółowy odbiór swoich „czterech ścian” – zapoznaj się z moją ofertą odbiorów mieszkań i odbioru domów oraz prowadzenia dziennika budowy i nadzoru budowlanego. Zapraszam!

SZYBKA WYCENA!