Na czym polega nadzór budowlany inwestycji?

Na czym polega nadzór budowlany – otóż każda inwestycja wiąże się z realizacją wieloetapowych przedsięwzięć. Jednym z bardzo ważnych etapów i zadań jest nadzór budowlany inwestycji. Profesjonalny nadzór pozwoli osiągnąć sukces całej inwestycji oraz zapewni jej jakość bez zarzutu. Warunki nadzoru budowlanego są bardzo precyzyjnie określone w prawie, a poszczególne uprawnienia i obowiązki – uregulowane przez poszczególne przepisy prawne. W niniejszym poradniku odpowiadamy na pytanie, czym jest nadzór budowlany inwestycji, a także w jaki sposób zadbać o profesjonalne prowadzenie inwestycji.

Kluczem do sukcesu jest specjalistyczna wiedza i znajomość obowiązujących przepisów – ich nieznajomość z kolei może grozić niepowodzeniem, odkładaniem terminów i innymi problemami. W związku z tym warto dowiedzieć się, jakimi prawami rządzi się proces inwestycji, a także poznać fachowe pojęcia funkcjonujące w branży budowlanej.

Co oznacza termin nadzór budowlany?

Nadzór budowlany, czyli inspektor budowlany, zasadniczo pełni dwie funkcje: kontrolne i inspekcyjne. Jego zadaniem jest ochrona interesów inwestora. Na czym w praktyce polega praca inspektora? Otóż nadzór budowlany odpowiada za przebieg wszystkich procesów budowlanych w danej inwestycji, sprawuje kontrolę nad kierownikiem budowy, a także rozdziela funkcje budowlane i dba o dziennik budowy. Inspektor ma możliwość wydawania poleceń służbowych oraz podejmowania ważnych decyzji dotyczących inwestycji, np. wstrzymać budowę w przypadku nieprawidłowości albo realnych zagrożeń.

Udział nadzoru budowlanego w poszczególnych etapach inwestycji

Nadzór budowlany czuwa na wszystkich etapach inwestycji: podczas jej rozpoczęcia, samych prac budowlanych oraz w momencie oddania budynku do użytkowania.
Swoją pracę nadzór rozpoczyna w momencie otrzymania pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać, trzeba spełnić warunki określone w planie zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy.
Etap prac budowlanych jest najbardziej złożony – rozpoczyna się w terminie, który uprzednio musi zostać zgłoszony. Następne niezbędne zadania to prace geodezyjne oraz wykonanie przyłączy. Inspektor budowlany czuwa podczas prac budowlanych nad bezpieczeństwem, zachowaniem zasad BHP, a także nad prawidłowością wypełniania dziennika budowy. W tym celu wyznacza się poszczególne funkcje i przypisuje odpowiedzialnym za nie pracownikom.
Na tym nie kończy się rola nadzoru budowlanego. Ostatnim etapem, za który jest on odpowiedzialny, jest oddanie inwestycji do użytkowania. Zakończenie prac budowlanych należy zgłosić odpowiednim organom w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie – aby je uzyskać, konieczne jest poddanie inwestycji specjalnej kontroli. Potem pozostanie nam jeszcze wykonanie odbioru budowlanego.

Uprawnienia i kompetencje inspektora budowlanego

W związku z tym, że inspektor budowlany pełni bardzo odpowiedzialne funkcje, ma także bardzo duże uprawnienia. Należą do nich m.in. prawo wstępu na teren budowy i do wszelkich obiektów znajdujących się na niej, a także wglądu do pełnej dokumentacji.
Inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoją pracę za porozumieniem z inwestorem. Opisany nadzór zatem funkcjonuje na podstawie umowy obu stron.

Czemu profesjonalny nadzór budowlany ma tak duże znaczenie?

Żadna inwestycja nie może zaistnieć ani nie zostanie zrealizowana bez nadzoru budowlanego. Inspektor czuwa nad całością prac oraz ich jakością, jest również gwarantem zgodności kompleksowego projektu z przepisami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa. Profesjonalny nadzór budowlany jest w stanie zapewnić powodzenie inwestycji. Kontrola nad budową oraz fachowy inspektorat to ważne i odpowiedzialne zadanie – nadzór budowlany skupia w swoich rękach te oraz wiele innych funkcji, np. rozwiązywanie bieżących problemów i podejmowanie kluczowych decyzji. Do wszystkich działań wymagane są specjalistyczna wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem oraz umiejętność czuwania nad pracami budowlanymi przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i gwarancji najwyższej jakości.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Poczytaj inne artykuły w poradniku:

 Wszystkie prawa zastrzeżone: OdbioryMieszkan.eu.

O autorze

https://www.odbiorymieszkan.eu/ | Więcej porad

Jako technik budowlany, od ponad 45 lat jestem związany ze sztuką budownictwa mieszkalnego oraz użytkowego dla Miasta Warszawy i nie tylko.
Swoje doświadczenie czerpię zarówno z ukończonych szkół jak i wieloletniej, bezcennej praktyki.
O budownictwie wiem wszystko, dlatego jeśli chcesz być spokojny o profesjonalny, rzetelny i na prawdę szczegółowy odbiór swoich „czterech ścian” – zapoznaj się z moją ofertą odbiorów mieszkań i odbioru domów oraz prowadzenia dziennika budowy i nadzoru budowlanego. Zapraszam!

SZYBKA WYCENA!