Odbiór mieszkania – sprawdzamy tynki i ściany

Odbiór techniczny mieszkania należy przeprowadzić skrupulatnie, powoli i w odpowiednich warunkach – najlepiej podczas słonecznego dnia. Niezbędne są też fachowe narzędzia, bowiem podczas sprawdzania ścian i tynków ciężko się bez nich obejść. Bardzo ważnym etapem odbioru technicznego mieszkania jest sprawdzenie ścian i tynków. Należy zwrócić uwagę na to, czy powierzchnie są proste, czy łączą się pod kątem 90 stopni oraz czy tynk został na nich rozłożony w sposób równomierny, bez zgrubień i wybrzuszeń. Jak powinna przebiegać idealna kontrola stanu ścian i tynków?

Jak sprawdzamy tynki i ściany przy odbiorze technicznym?

Tynkarze popełniają wiele błędów – celowo bądź nie, mogą się one przytrafić każdemu. Częściowo, kontrola stanu ścian i tynków podczas odbioru mieszkania od developera sprowadza się do ogólnych oględzin, podczas których sprawdzana jest obecność takich niedoskonałości, jak widoczne rysy, pęknięcia, ubytki, zacieki, odspojenia, odparzenia, ślady wilgoci, korozji biologicznej oraz trwałych zabrudzeń. Kolejny etap niewymagający korzystania ze specjalnych urządzeń to przetestowanie trwałości zamocowania tynków. Przeprowadza się je poprzez opukiwanie i dotykanie powierzchni. Doświadczony fachowiec wie, co powinien wtedy usłyszeć oraz poczuć pod palcami.

Pion i kąty pomiędzy ścianami należy badać już przy pomocy poziomicy laserowej. Kiedyś wykorzystywało się do tego kątownik i łatę, którymi sprawdzało się poziom odchylenia – dziś precyzyjne pomiary wykonuje się laserem. Należy wiedzieć, że odchylenie ściany od pionu nie powinno przekraczać 4 mm, podobnie z resztą jak odchylenie od kąta prostego – 4 mm. Wszelkie przekroczenia wyznaczonych norm mogą mieć później swoje negatywne skutki, które ujawnią się na przykład podczas montażu mebli.

Nie bez znaczenia jest także równość ścian. Ich powierzchnie bada się poprzez przyłożenie łaty lub poziomicy w różnych kierunkach. Powinna ona przylegać do ściany idealnie na całej swojej długości. Dopuszczalne normy to odchyłki przypadające na jedną długość łaty w odległości od niej nie większej niż 3 mm.

Sprawdzamy jakość użytych tynków

Poza konstrukcją i wyglądem ścian oraz tynków, liczy się także jakość zastosowanych materiałów i technika ich aplikacji. W budownictwie stosuje się obecnie wiele odmian tynków, które można podzielić ze względu na:

  • kategorię (między innymi jednowarstwowe, dwuwarstwowe, doborowe, pospolite),
  • technologię aplikacji (ręcznie, maszynowo),
  • rodzaj spoiwa (gips, cement, glina, wapno i cement).

Tynk może mieć różną postać (sucha mieszanka, pasta, masa), może być także inaczej wykończony lub położony w różnej liczbie warstw. Aby sprawdzić, jaki tynk powinien znajdować się w mieszkaniu, należy zapoznać się ze standardami wykończenia lokalu. Informacje na ten temat znajdują się w załączniku do umowy deweloperskiej lub w prospekcie dewelopera. Trzeba pamiętać jednak, że prace budowlane powinny zostać wykonane nie tylko zgodnie z deklarowanym standardem, ale również zgodnie ze sztuką budowlaną.

Specjalista dokonujący odbioru technicznego będzie w stanie określić rodzaj tynku już po samym jego wyglądzie. Inną kwestią jest badanie grubości tynku, wymagające dokonania miejscowych odwiertów. Nie trzeba jednak przejmować się takimi odkrywkami, gdyż zostaną one wypełnione w trakcie szpachlowania. Tynki gipsowe powinny mieć co najmniej 2 mm grubości. Najczęściej stosowaną normą jest zakres 14 – 20 mm (3. kategoria tynku). Poza tym, gipsowe tynki muszą być aplikowane jednowarstwowo i nie powinny przekraczać grubości 30 mm. Z kolei tynki cementowo-wapienne (również popularne) nie mogą być grubsze niż 60 mm, co wynika z wymagań samych producentów zapraw, zalecających układanie pojedynczych warstw nie grubszych niż 20 cm.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszam do czytania mojego poradnika i zawartych w nim informacji, jak np:

***

Jeśli po przeczytaniu tego tekstu wiesz, że odbiór mieszkania samodzielnie będzie trudny i ryzykowny – skontaktuj się ze mną. Odbieram mieszkania w Warszawie i okolicach, przeprowadzam również odbiory domów w Warszawie – zarówno z rynku wtórnego jak i pierwotnego. Posiadam wiele lat doświadczenia – zapraszam!

O autorze

https://www.odbiorymieszkan.eu/ | Więcej porad

Jako technik budowlany, od ponad 45 lat jestem związany ze sztuką budownictwa mieszkalnego oraz użytkowego dla Miasta Warszawy i nie tylko.
Swoje doświadczenie czerpię zarówno z ukończonych szkół jak i wieloletniej, bezcennej praktyki.
O budownictwie wiem wszystko, dlatego jeśli chcesz być spokojny o profesjonalny, rzetelny i na prawdę szczegółowy odbiór swoich „czterech ścian” – zapoznaj się z moją ofertą odbiorów mieszkań i odbioru domów oraz prowadzenia dziennika budowy i nadzoru budowlanego. Zapraszam!

SZYBKA WYCENA!